Projects Detail

TRÀ SỮ . TEATALK HOUSTON

TRÀ SỮ . TEATALK HOUSTON 
Milidesign : Thiết kế và thi công 
CDT : Anh Khoa _ Anh Khương
DC : Phạn Văn Thuận, BH _ DN
.............................
Mili Design .
Tư vần - Thiết kế - Thi công Kiến trúc, Nội thất.
Hotline : 0901 033 336