Projects Detail

NHÀ HÀNG BỤI

 MILI DESIGN
Hotline:  0901 033 336

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG

CDT : Chủ chuỗi nhà hàng Bụi ( Anh Phúc ).
Dt : Phòng Trà Mai Phương Cũ / BH - ĐN.
Một trong những dấu hiệu đáng mừng của thế hệ trẻ BH, nhìn nhận đúng về sự chuyển biến của thị trường. Suy nghĩ và định hướng thương hiệu tốt, đầu tư nghiêm túc cho lĩnh vực mà mình đang theo đuổi.
Cám ơn Bạn đã trọn Milidesign cùng đồng hành.