Projects Detail

COFFEE . GÓC PHỐ

CÔNG TRÌNH : COFFEE GÓC PHỐ.

ĐỊA TRỈ : 120/86/39, P LÊ HOA, TÂN TIẾN, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA .

CHỦ ĐẦU TƯ : ÔNG LÊ QUYẾT THẮNG .